Deskriptor republika I.
Počet nájdených titulov : 20
1. Čítanie starých otcov / Peter Liba
2. Čtení o T. G. Masarykovi / Karel Čapek
3. Posledný let generála Štefánika / Milan Vároš
4. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
5. Z prameňov našich dejín / Naš zahl.
6. Slovensko v rokoch 1945-1948 na ceste ku komunistickej totalite / Róbert Letz
7. Biela kniha III / Ferdinand Ďurčanský
8. Biela kniha I / Ferdinand Ďurčanský
9. Biela kniha II / Ferdinand Ďurčanský
10. Dejiny Slovenska IV / Pavel Hapák zost., Dejin zahl.
11. Dejiny Slovenska V / Miroslav Kropilák zost., Dejin zahl.
12. Zápas Slovákov o demokraciu / Jozef Hanzel
13. Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc / Jozef Klimko
14. Přehled československých dějin / Přehle zahl.
15. Československé dejiny / Československ zahl.
16. Rok osemnásty / Viliam Plevza
17. Rok 1918 / Václav Čada , Margita Svitková prel., Dana Števčeková prel.
18. Zápas o nový svet / Pavol Kanis
19. Republika / Miloš Krno
20. Lámané drieky / Anton Prídavok
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ