Deskriptor úroveň životná
Počet nájdených titulov : 8
1. Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života / Denisa Selická
2. Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
3. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými / Ladislav Vaska
4. Encyklopedie moderní ženy / Encyklopedi zahl.
5. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
6. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
7. Ekonomie pro každý den / Marie Dohnalová
8. Slovensko 1972 / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ