Deskriptor literatúra grécka staroveká
Počet nájdených titulov : 8
1. Piesne / Sapf , Vojtech Mihálik prel., Jana Želibská ilustr.
2. Ílias / Homé , Miloslav Okál prel., Vincent Hložník ilustr.
3. Odysseia / Homé , Miloslav Okál prel., Vincent Hložník ilustr.
4. Ezopské bájky / Etela Šimovičová prel.
5. Odysea / Tatiana Plesníková prel., Roger Payne ilustr.
6. Odysseia / Homé , Miloslav Okál prel., Ernest Zmeták ilustr., Miloslav Okál doslov
7. Antigona / Sofokle , Ľubomír Feldek prel., Ľubomír Feldek prel.
8. Ezopské bájky / Etela Šimovičová prel., Ernest Zmeták ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ