Deskriptor rast ekonomický
Počet nájdených titulov : 16
1. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
2. Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura
3. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
4. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
5. Praktické cvičenia z predmetu makroekonómia / Jana Masárová , Boris Janský
6. Ekonómia / Ján Lisý
7. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast / Ján Lisý
8. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová
9. Ekonomický rast a ekonomický cyklus / Ján Lisý , kol
10. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
11. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
12. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
13. Makroekonomie / Václav Jurečka
14. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
15. Makroekonomická prognostika a dlhodobé plánovanie / Pavol Vincúr
16. Kritika buržoáznych teórií optimálneho ekonomického rastu / Ladislav Andrášik
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ