Deskriptor rast hospodársky
Počet nájdených titulov : 6
1. Medzinárodná expanzia firiem / Soňa Ferenčíková , kol
2. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
3. Finance po krizi / Pavel Kohout
4. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
5. Toto rozbiehajúce sa 21. storočie / Tomáš Štrauss
6. Kritika buržoáznych teórií optimálneho ekonomického rastu / Ladislav Andrášik
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ