Deskriptor reklama
Počet nájdených titulov : 40
1. Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu / Vanda Maráková
2. Sociální marketing / Radim Bačuvčík , Lenka Harantová
3. Kam odchádza divák / Viera Štefancová
4. Direct Marketing / Edward Nash , Vilém Jungmann prel.
5. Marketing / Jaroslav Kita a kol.
6. Nákupologie / Martin Lindstrom , Petra Švambergová prel.
7. Marketingové řízení školy / Jaroslav Světlík
8. Aranžérské materiály a jejich zpracování / Josef Kafka
9. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
10. Tvorivosť tvar farba / M.C. Prette , A. Capaldo , Anna Škorupová prel.
11. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
12. Manažerská ekonomika / Miloslav Synek
13. Ako začať podnikať / Peter Hingston , Rudolf ml. Lesňák prel.
14. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách / Jozef Svitek
15. Tvorba a recepcia / František Miko , Anton Popovič
16. Skici k marketingu / Ernest Kulhavy , Gustav Tomek prel.
17. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
18. Organizácia a riadenie obchodnej činnosti / Organizáci zahl.
19. Racionalizácia obchodnej prevádzky / Štefan Sloboda
20. Ekonomika vnútorného obchodu / Ladislav Rendoš
21. Sila ženy / Louise L. Hayová , Marián Dujnič prel.
22. Reklama je navoňaná zdochlina / Oliviero Toscani , Marta Činovská prel.
23. Tajomstvá úspechu súkromného podnikania / Alfréd Jassinger
24. Public relations / Petr Němec
25. Princípy a technika reklamy / Juraj Prachár
26. Psychológia v riadení pracovných kolektívov a organizácií / Teodor Kollárik
27. Spotrebiteľ a reklama / Ján Šaling
28. Daňové výdavky A-Z. 2008 / Dušan Dobšovič
29. Public relations jako ovlivňování mínění / Jozef Ftorek
30. Marketing pre samosprávy / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová
31. Marketing. Základy a principy / Miroslav Foret , Petr Procházka , Tomáš Urbánek
32. Reklama / Jitka Vysekalová , Jiří Mikeš
33. Novelizovaný zákon o reklame s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
34. Marketingová komunikácia / Helena Labská
35. Reklama. Průzkum, příprava a plánování / Jon Steel , Libuše Mohelská prel.
36. Marketing od A do Z / Philip Kotler , Hana Škapová prel.
37. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
38. Umíte dělat reklamu? / Susan Sewellová , Eva Sajdlová prel., Lubomír Kružík prel.
39. Úspěch není náhoda / Alena Čechová
40. Efektívny marketing / Peter Hingston , Silvia Dzúriková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ