Deskriptor povodne
Počet nájdených titulov : 9
1. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
2. Aj takto sme stavali sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros / A zahl.
3. Gabčíkovo nekatastrofa / Leopold Podstupka
4. Úpravy tokov / Lukáš Macura
5. Prieval / Marián Krčík
6. Medzi povodňami a suchom / Medz zahl.
7. Povodeň to nie je len veľká voda / Blažena Horváthová
8. Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku / Bernhard Hager , Annamária Tóthová
9. Riečni ľudia / Jozef Dunajovec
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ