Deskriptor kritika
Počet nájdených titulov : 108
1. Umlčaní / Marek Vagovič
2. Manaraga / Vladimír Sorokin , Ján Štrasser prel.
3. Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu / Pavol Fabian
4. Žoldnieri a žongléri / Ľubo Huďo
5. Nebo, peklo, politika / Michal Vaľo
6. Vlastnou hlavou / Marek Vagovič
7. Kauza Cervanová / Peter Tóth
8. Kauza Cervanová / Peter Tóth
9. Európska únia na križovatke / Peter Staněk , Pavlína Ivanová
10. Politické hry / Michal Horský
11. Zvrátená veda / Ben Goldacre , Jana Klaudová prel., Michaela Ella Hajduková prel.
12. Pápež František Táto ekonomika zabíja / Andrea Tornielli , Giacomo Galeazzi , Oľga Gavendová prel.
13. Banda zlodejov / Ignác Milan Krajniak
14. Hrať život z centrálneho dvorca / Arynne A. Simonová , Martin Štulrajter prel.
15. Sexuálne škandály pápežov / Nigel Cawthorne
16. Budeme opäť farská republika? / Michal Zavadský
17. Pokušenie moci / Ľuboš Jurík
Obdobie rokov 1992-1994.
18. Poučenie z moci / Ľuboš Jurík
19. Citadela / Archibald Joseph Cronin , Zora Petkovová-Kresáková prel.
20. Bioenergie pro ženy / Igor Saveljev , J. Časnochová prel.
21. Ekonómia II / Paul Anthony Samuelson
22. Jak přežít pubertu svých dětí / Tamara Cenková
23. Dokonalý wagnerovec / Bernard Georg Shaw , Otakar Kořínek prel.
24. Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru / Ladislav Burlas
25. Kam spěje nový americký film / Jerzy Toeplitz , Helena Stachová prel.
26. V rytmu doby / Vladimir Baskakov , Jana Šamonilová prel.
27. Teória dramatických umení / Rudolf Mrlian
28. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
29. Problémy a postavy ruskej literatúry / N. A. Dobroľubov , Ján Ferenčík prel., Ján Komorovský prel.
30. Prózy / Božena Timrava-Slančíková
31. Prózy / Jozef Cíger Hronský
32. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
33. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
34. Súčasná česká literatúra / František Buriánek
35. Roky úzkosti a vzopätia / Mária Bátorová
36. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
37. Básník a čas / Marina Cvetajevová , Jan Zábrana prel.
38. Eseje / Thomas Stearns Eliot , ko prel.
39. Hľadám umenie / Lion Feuchtwanger , Július Albrecht prel.
40. Umenie ako výraz života / Jean Marie Guyau , Michal Bartko prel.
41. V hľadaní významu a tvaru / Milan Hamada
42. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
43. Cestami literatúry / Michal Chorváth
44. Z prielomu / Michal Chorváth
45. Myšlienka a tvar / Rudolf Chmel zost.
46. Rozhovory / Ľuboš Jurík
47. Kritika 64 / Jozef Bob zost., Michal Nadubinský zost.
48. Syntéza Andreja Plávku / Ján Gregorec
49. Osobnosti / Alexander Matuška
50. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý zost.
51. Slovenská literárna kritika / Ivan Kusý
52. Slovenská literárna kritika / Cyril Kraus zost.
53. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
54. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
55. Rytmy čias / Alexander Alexejevič Michajlov , Viktória Slobodníková prel.
56. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
57. Literárna teória a kritika davistov / Daniel Okáli
58. Prísna literatúra / Boris Pankin , Matej Andráš prel., Oľga Ruppeltová-Andrášová prel.
59. Roky a diela / Milan Pišút
60. Preklad včera a dnes / Ján Vilikovský zost.
61. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
62. Tvorba Ivana Bukovčana / Zoltán Rampák
63. Na váhach času / Karol Rosenbaum
64. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
65. Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia / Karol Rosenbaum
66. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
67. Literárne eseje a portréty / Sainte-Beuv
68. Formovanie marxistickej literárnej kritiky v Československu / S. A. Šerlaimovová , J. V. Bogdanov , Soňa Lesňáková prel.
69. Tvárou k novej skutočnosti / Ladislav Štoll , Ľudmila Rampáková prel.
70. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
71. Spisy Ľudovíta Štúra / Ľudovít Štúr
72. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
73. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
74. Literárne rozhovory / Stanislav Šmatlák , Ján Števček
75. Výber z literárnej histórie a kritiky slovenskej / Mikuláš Gašparík zost.
76. Teorie literatury / René Wellek , Austin Warren , Miroslav Procházka prel., Miloš Calda prel.
Témou knihy je skúmanie literatúry, interpretácia a analýza samotných literárnych diel.
77. Deti ako výzva / Rudolf Dreikurs , Vicki Soltzová , kol prel.
78. Antikrist / Friedrich Nietzsche , Josef Fischer prel.
79. Ako sa tešiť zo života a z práce / Dale Carnegie , Andrea Támová prel.
80. Konfrontácie s pozitivizmom / František Novosad prel.
81. Kapitoly z dejín ateizmu a kritiky náboženstva / Vladimír Leško
82. Kalligona / Johann Gottfried Herder , Milan Zemko prel.
83. Marxizmus, freudizmus, filozofia jazyka / Michail Michajlovic Bachtin
84. Faustiáda / Jonáš Záborský
85. Problémy vedeckého poznania z metodologického hľadiska / Azaria Polikarov , Milan Odran prel.
86. Kritika buržoáznych teórií optimálneho ekonomického rastu / Ladislav Andrášik
87. Ateizmus, teológia a revizionizmus / Tibor Halečka
88. Politika ako objekt sociologického výskumu / A. A. Fedosejev , Peter Kulašik prel.
89. Dialektický materializmus / Katarína Martinková prel., Milan Márton prel.
90. Indície imaginárneho / Vincent Šabík
91. Človek stvoril Boha podľa svojho obrazu / Ludwig Feuerbach , Teodor Münz prel.
92. Nemecká ideológia / Karol Marx
93. Hviezdoslav v kritike a spomienkach / Stanislav Šmatlák zost.
94. Prózy / Pavel Vilikovský
95. Ornament a iné prózy / Vincent Šikula
96. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
97. Básnické dielo / Ján Botto
98. Cesta životom a iné prózy / Jég
99. Jak se zbavit starostí a začít žít / Dale Carnegie , Tomáš Hrách prel.
100. Citadela / Archibald Joseph Cronin , Zora Petkovová-Kresáková prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ