Deskriptor antika
Počet nájdených titulov : 68
1. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
2. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
3. Kassandra / Christa Wolf , Magda Takáčová prel., Ján Boor prel.
4. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
5. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
6. Čtení o antice / Čten zahl.
7. Zápisky o vojne v Galii / Gaius Iulius Caesar , Jozef Hrabovský prel.
8. Umění pravěku a starověku / Uměn zahl.
9. Renesancia / Andrew Martindale , Marian Fridrichovský prel.
10. Antické umenie / Donald Strong , Marian Fridrichovský prel.
11. Skvosty antiky na Slovensku / Títus Kolník
12. Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku / Vojtech Ondrouch
13. Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží / Ján Dekan
14. Životopisy rímskych cisárov / Suetonius Gaius Tranquillus , Etela Šimovičová prel.
Caesar,Augustus,Tiberius,Caligula,Nero,Vitellius,Vespasianus
15. Alexander Veľký alebo premena sveta / Peter Bamm , Vincent Šabík prel.
16. Iulius Caesar / Sergej Utčenko , Peter Birčák prel.
17. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
18. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
19. Ponory do minulosti / Hanns-Wolf Rackl , Libuše Nosková prel.
20. Poklady dejín / L.V. Uspenskij , K.N. Šnejderová , Ján Mojžiš prel.
21. Poklady dejín / L.V. Uspenskij , K.N. Šnejderová , Ján Mojžiš prel.
22. Dějiny starověku / Dějin zahl.
23. Antická kultúra / Antick zahl.
24. Antické Černomoří / Jan Bouzek , Radislav Hošek
25. Po stopách starých kultúr / Siegfried Oertwig , Ursula Lehnigková prel.
26. Odkazy vekov / Leo Deuel , Viktor Krupa prel.
27. Bohovia a hrdinovia antických bájí / Vojtech Zamarovský
28. Bohové a hrdinové antických bájí / Vojtech Zamarovský
29. Sedm Kleopater / Anna Swiderková , Josef Vlášek prel.
30. Etruskové / Werner Keller , Radislav Hošek prel.
31. Tiene rímskeho impéria / Kostas Varnalis , František Štuřík prel.
32. Dejiny Ríma.Vojna s Jugurtom.Catilinovo sprisahanie / Velleius Paterculus , Gaius Crispus Sallustius , Viera Bunčáková prel., Jana Bartosiewiczová prel.
33. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
34. Dějiny psané Římem / Vojtech Zamarovský
35. Úpadok a zánik Rímskej ríše / Edward Gibbon , Viktor Krupa prel.
36. Od skonu božského Augusta / Publius Cornelius Tacitus , Ján Žigo prel.
37. Tak žil starý Řím / Gyorgy Urogdi , Ladislav Hradský prel.
38. Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár
39. Antický Rím / Anna Škorupová prel., Antick zahl.
40. Objavenie Tróje / Vojtech Zamarovský
41. Nový boj o Troju / Eberhard Zangger , Andrej Rády prel.
42. Jaro Řecka / Hanna Malewska , Jaroslav Janouch prel.
43. Zlaté Mykény / Antonín Bartoněk
44. Světem starých Řeků / Antonín Bartoněk
45. Trójska vojna / Aleksander Krawczuk , Štefan Drug prel.
46. Grécke dejiny / Xenofo , Július Špaňár prel.
47. Dejiny peloponézskej vojny / Tukydide , Peter Kuklica prel.
48. Klasické Atény / Klasick zahl.
49. Encyklopedie náboženství / Vojtěch Pola prel.
50. Kľúč od raja / Mariana Komorová
51. Perly antiky / Žofia Lenčová zost.
52. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
53. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
54. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
55. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
56. Keď rinčia zbrane, zákony mlčia / John Arden , Katarína Steskálová prel.
57. Dejiny psychológie / M. G. Jaroševskij , Juraj Zelman prel.
58. Kassandra / Christa Wolfová , Jaroslav Střítecký prel.
59. Kassandra / Christa Wolf , Magda Takáčová prel., Ján Boor prel.
60. Tajomstvo veštiarní / Philipp Vandenberg , Karol Dlouhý prel.
61. Nesmrteľný Turms / Mika Waltari , Mária Horváthová prel.
62. Efezský príbeh o láske / Xenofón z Efez , Daniel Škoviera prel.
63. Antika ABC / G. Lowe
64. Encyklopedie antiky / Ludvík Svoboda a kol.
65. Posledné dni Pompejí / Edward Bulwer-Lytton , Tatiana Ruppeldtová prel.
66. Kdo je kdo v antické mytologii / Gerhard Fink , Jiří Horák prel.
67. Poklady starověkého Řecka / Stefano Maggi , Cristina Trosová , Renáta Landgráfová prel., Václav Marek prel., Hana Navrátilová prel.
68. Antika a kresťanstvo / Jozef Resch
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ