Deskriptor situácie kritické
Počet nájdených titulov : 3
1. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
2. Umění přežít / Harald Kruse , Leo Kustoš prel.
3. Kritické situace lásky / Oldřich Matoušek
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ