Deskriptor mlieko
Počet nájdených titulov : 20
1. Veterinárny hygienický dozor / Ján Pleva
2. Výroba mlieka / Výrob zahl.
3. Alergické ochorenia / Martin Rázus , Jozefína Nesrovnalová
4. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
5. Pediatrická propedeutika / J. Houštěk , Kamil Kubát
6. Chováme ovce a kozy / Dušan Ochodnický
7. Chov oviec / M. Gajdošík , A. Polách
8. Mlieko ako potravina / Vladimír Palo , Miloš Smetana
9. Mlieko a mliečne prípravky vo výžive / Terézia Vacová
10. Ako si ovládať telo / Harvey Diamond , Marilyn Diamond , Ľubomíra Fallerová prel.
11. Jedlá a nápoje našich predkov / Rastislava Stoličná
12. Jedlá z mlieka a mliečnych výrobkov / Anna Marienková
13. O nápojoch od A do Z / P. Matuška
14. Veľká kniha o nápojoch / P. Matuška
15. 1000 rád pre domácnosť / Joza Břízová , Mikuláš Krippel prel., Eva Braunová prel.
16. Vedenie domácnosti a výchova v rodine / Jiřina Chybová
17. Vegetariánske dieťa / Igor Bukovský
18. Jídlo - tvůj nejlepší lék / Henry G. Bieler , Josef Vojtíšek prel.
19. Potraviny-zázračné léky / Earl L. Mindel , Daniel Agnew prel.
Ůplný sprievodca zdravou detskou výživou.
20. Náuka o požívatinách / Dagmar Kubicová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ