Deskriptor domovy detské
Počet nájdených titulov : 16
1. Návrat pedagogiky do detských domovov / Antonín Kozoň
POZOR!Publikáciu nemáme vo fonde, môžeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Vrah prichádza po polnoci / Mark Hill , Tamara Chovanová prel.
3. Kapitoly o výchovnej práci v detských domovoch / Ján Grác
4. Základné otázky dejín sociálnej práce / Dagmar Kováčiková
5. Rizikové správanie detí v detských domovoch / Elena Gažiková
6. Praxe dětského psychologického poradenství / Zdeněk Matějček
7. Chystáte sa k lekárovi? / Milan Beniak
8. Zákon o rodine a súvisiace predpisy / Jaromír Svoboda zost., Jozef Kabát zost.
9. Novelizovaný zákon o sociálnej pomoci s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
10. Metódy sociálnej práce / Peter Slovák , Martin Vereš
11. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
12. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
13. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
14. Sociálna pedagogika / Ryszard Wroczyňski , Vladimír Košinár prel.
15. Ide nám o každé dieťa / Jozef Filas
16. Speciálně-pedagogické problémy ústavní a ochranné výchovy / Zdeněk Švancar
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ