Deskriptor ložiská uhoľné
Počet nájdených titulov : 18
1. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
2. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
3. Úvod do hornictví / Jan Otýs
4. Povrchové dobývání hnědouhelných ložisek / Werner Elbert , František Rak
5. Ťažba a zdroje nerastných surovín / Anton Sopko
6. Hlubinné dobývání ložisek / Alois Říman
7. Hlubinné dobývání ložisek / Alois Říman
8. Výbuch v Bani Handlová / Marián Krčík
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
9. Výbuch / Marián Krčík
10. Oheň v Bani Handlová / Marián Krčík
Výňatok z knihy Výbuch 100+1 požiarov a výbuchov v bani
11. Baňa Nováky. Koncernový podnik Nováky / Baň zahl.
12. Prieval / Marián Krčík
13. Prieval do steny deväťdesiatky / Marián Krčík
14. Hydrogeologie ČSSR / Vladimír Homola , Stanislav Klír
15. Geologická príručka / Ján Bako , Matej Berenčík , Bartolomej Leško
16. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia / Igor Reiff
17. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v bani Handlová / Dušan Pacúch
18. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ