Deskriptor riadenie ekonomiky
Počet nájdených titulov : 1
1. Počítače v riadiacich analýzach / Klement Kačír
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ