Deskriptor služby sociálne
Počet nájdených titulov : 13
1. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
2. Pacient v práve / Katarína Fedorová
3. Tretí groš / Emily Ackermanová , Daša Leeder prel.
4. Sociálne poradenstvo a komunikácia / Milan Schavel , Michal Oláh
5. Chystáte sa k lekárovi? / Milan Beniak
6. Mentoring / Tereza Brumovská , Gabriela Seidlová-Málková
7. Novelizovaný zákon o sociálnej pomoci s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
8. Mosty z chudoby / Ruby K. Payne , Philip DeVol , Terie Dreussi Smith , Ľudmila Hostová prel.
9. Profesionálne opatrovateľstvo / Anna Krišková
10. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
11. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
12. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
13. Prepracovanosť / Pierrette Sartinová , Štefan Weiskopf prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ