Deskriptor recitácia
Počet nájdených titulov : 3
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík
3. Ako recitova prózu a poéziu / Ladislav Rybár
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ