Deskriptor realizmus
Počet nájdených titulov : 50
1. Literatúra pre 2. ročník stredných škôl / Pavol Petrus , Anna Gažiová , Miloš Tomčík
2. Encyklopedie umění nové doby / Encyklopedi zahl.
3. Estetické konfrontace / Avner Jakovlevič Zis
4. Umenie a estetika / Avner Jakovlevič Zis , Ján Meravý prel.
5. Umenie a revolúcia / Anatolij Vasilievič Lunačarskij , Soňa Lesňáková prel., Mikuláš Šimko prel.
6. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Peter Hrivnák prel.
7. Dějiny umění v Československu / Jakub Pavel
8. Dejiny umenia / José Pijoan , Štefan Oriško prel., Hviezdoslav Herman prel., Ivana Schérová prel.
9. Architektúra a súčasnosť / Stanislav Klaučo
10. Realistické maliarstvo 19.storočia / Jaroslav Sedlář , Božena Grečnerová prel.
11. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav
12. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
13. Slovenská a ruská próza / Soňa Lesňáková
14. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
15. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
16. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
17. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
18. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
19. DAV a sovietska literatúra / Vladimír Čerevka
20. Kukučínove epické istoty / Oskár Čepan
21. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
22. Veľkí ruskí realisti / Lukács Gyorgy , L. Ivaničová prel., A. Kalinová prel.
23. Mladý Vajanský / Ivan Kusý
24. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
25. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a pre 2. ročník stredných odborných škôl / Literatúr zahl.
26. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
27. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
28. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
29. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
30. O socialistickom realizme / O socialisticko zahl.
31. Roky a diela / Milan Pišút
32. Přehledné dějiny české literatury pro děti a mládež a četby mládeže / Josef Polák
33. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
34. Historické osudy realizmu / Boris Sučkov , Dušan Slobodník prel.
35. Cesty umenia / Vladimir R. Ščerbina , Viktória Slobodníková prel.
36. Moderný slovenský román / Ján Števček
37. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
38. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
39. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
40. Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie / Eva Tkáčiková
41. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
42. Na prelome epoch / Miloš Tomčík
43. Próza socialistického realizmu 1945-1980 / Břetislav Truhlář
44. Tvorba a kritika v súčasnej literatúre / Miloš Tomčík
45. Próza socialistického realizmu / Břetislav Truhlář
46. Vzťahy a súvislosti slovenskej a ruskej literatúry / Dionýz Ďurišin
47. Literatúra / Literatúr zahl.
48. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus / Ján Bodnár a kol.
49. Výber z diela / Štefan Krčméry
50. Zmaturuj z literatúry / Jana Mirgová prel., Jana Pavúková prel., Zmaturu zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ