Deskriptor zosilňovače
Počet nájdených titulov : 25
1. Elektronika / Jan Maťátko , Eva Foitová
2. Malá automatizácia / Jiří Š. Haškovec , Zdeněk Kotek , Ján Baláška prel.
3. Kvantová elektronika / Rudolf Hajossy prel., Anton Štrba prel., Vladimír Mesároš prel., Kvantov zahl.
4. Elektronika?...Nič jednoduchšie! / Jean Pierre Oehmichen , Ivan Kamenský prel.
5. Tranzistory v teórii a praxi / Stanislav Holenda , Kamil Jurkovič
6. Elektrické pohony / František Poliak , Viliam Fedák , Ladislav Zboray
7. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
8. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
9. Otázky a odpovede z oznamovacej techniky / Hubert Meluzin
10. Oznamovacia a ovládacia elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jiří Trůneček , Jozef Kurtha prel.
11. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
12. Rádiotechnická príručka / Ambróz Škrovánek prel., Rádiotechnick zahl.
13. Základné zapojenia z rádioelektroniky / Zvonko Vistrička , Július Zachar prel.
14. Elektronika a oznamovacia technika / Vladimír Svoboda , Slavoj Kondrys , Pavol Holéczy prel.
15. Využitie analógových integrovaných obvodov / Evgenij Kolombet , Kamil Jurkovič , Jan Zodl
16. Rádioelektronické vysielacie zariadenia / Michail Blagoveščenskij , German Utkin , Igor Baláž prel., Miroslav Mikuláš prel.
17. Príručka nízkofrekvenčnej techniky / Kamil Jurkovič , Ambróz Škrovánek
18. Základy automatizácie / Jiří Dočkal , Pavol Holéczy prel.
19. Merania v rádiotechnike / Bohumír Kleskeň
20. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
21. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
22. Automatizácia pre 3. ročník SPŠE / Ladislav Hartmann
23. Elektroakustika do kapsy / Jiří Svoboda , Jiří Brda
24. Automatizace / Josef Stupka
25. Automatizácia / Josef Stupka
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ