Deskriptor výchova telesná
Počet nájdených titulov : 33
1. Metodika výchovnej starostlivosti o dojča / Marie Damborská , Pavla Štepánová
2. Pedagogika pre trénerov športu / Ján Mitošinka
3. Chráňte svoje srdce / Kazimír Ferienčik , Jozef Hrčka
4. Úrazová zábrana a prvá pomoc pri športe / Pavel Handzo , Vladimír Kluvánek , Vojtech Graus
5. Hygiena telesnej výchovy / Ľudovít Komadel , Dušan Rolný
6. Encyklopedie moderní ženy / Encyklopedi zahl.
7. Správna výživa zdravých a chorých / Správn zahl.
8. Dejiny telesnej výchovy a športu na Slovensku / Jaromír Perútka
9. Psychológia telesnej výchovy a športu / Ivan Macák , Václav Hošek
10. Športy na Slovensku v rokoch 1945-1965 / Jaromír Perútka zost.
11. Malá encyklopedie sportu / Pavel Vitouš
12. Kondičná kulturistika ženy / Ľudovít Major
13. Pohybové hry detí predškolského veku / Miroslav Rovný , Barbara Kabáčová , Koloman Granec
14. Turistika mládeže / Turistik zahl.
15. Cvičením k zdraviu a kráse / V. Kliment , J. Kovalčíková
16. Šport a telesná výchova na Hornej Nitre / Ján Vattay , Ján Bendík
17. Telesná výchova v 3. a 4. ročníku základnej školy / Pavel Belšan
18. Metodická príručka na vyučovanie telesnej výchovy pre 3. a 4. ročník stredných škôl / Alexander Mesiar prel., Metodick zahl.
19. Šport a právo / Jozef Prusák
20. Didaktika telesnej výchovy / František Sýkora a kol.
21. Didaktika školskej telesnej výchovy / František Sýkora
22. Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu
23. Telesná výchova pre 5. až 8. ročník základnej školy / Pavel Belšan a kol.
24. Telesná výchova v 1.a 2. ročníku ZŠ / Pavel Belšan
25. Školská telesná výchova v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR / František Sýkora
26. Hodiny telesnej výchvoy / Miroslav Vítek
27. Telesná výchova / Alexander Mesiar
28. Sborník pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici IX Telesná výchova / Sborní zahl.
29. Výchova mimo vyučovania / Výchov zahl.
30. Malá encyklopédia telesnej výchovy a športu / Jaromír Perútka zost.
31. Lidové tance ve školní tělesné výchově / Bohumil Kos , Draha Horáková ilustr.
32. Názvoslovie telesných cvičení a ich triedenie / Július Chovan
33. Telesná výchova / Jozef Sivák , Soňa Kršjaková , Peter Sokol , Anton Lednický ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ