Deskriptor reštitúcie
Počet nájdených titulov : 2
1. Privatizácia v právnych predpisoch / Privatizáci zahl.
2. Právna cesta k transformácii spoločnosti / Jaroslav Chovanec
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ