Deskriptor roky revolučné 1848-1849
Počet nájdených titulov : 15
1. Tak rástla Bratislava / Andrej Szonyi
2. Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz
3. Čítanie starých otcov / Peter Liba
4. Rodokmeň a osudy rodiny Štúrovcov / Pavel Horváth
5. Samuel Jurkovič / Fraňo Ruttkay
6. Michal Miloslav Hodža / Ján Hučko
7. Skvitne ešte život / Zdenka Sojková
8. Dějiny Československa / Jozef Butvin , Jan Havránek
9. Slovensko 1848-1948 / Bohumír Kostický
10. Štúrovské pokolenie / Karol Goláň
11. V spore s dejinami / Dušan Čaplovič
12. Dejiny Slovenska slovom i obrazom II / Jozef Butvin , Bohumír Kostický , Marta Vartíková
13. Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc / Jozef Klimko
14. Československé dejiny / Československ zahl.
15. Dejiny Slovenska / Anton Špiesz
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ