Deskriptor register liečiv
Počet nájdených titulov : 2
1. Manuál. Lieky registrované v Slovenskej republike / Eva Radějová , Jana Černáková , Katarína Boorová
2. Lieky a ich použitie / Soňa Edelsteinová prel., Eva Račanská prel., Liek zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ