Deskriptor konflikty
Počet nájdených titulov : 50
1. Jak na svého teenagera / Gill Hines , Alison Baverstock , Daniela Vránová prel.
2. Ľudské práva / Arnd Pollmann , Georg Lohmann , kol prel.
3. Manažerské dovednosti / Jan Lojda
4. Patopsychológia / Gabriela Rozvadzky Gugová
5. Medzinárodné vzťahy / Jaroslav Straka , Jozef Klavec
6. Šlabikár zástupcu zamestnancov / Šlabiká zahl.
7. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
8. Psychológia / Miroslava Szarková
9. Kapitoly zo sociálnej psychológie / Jitka Oravcová
10. Bezpečnosť je prioritou / Bezpečnos zahl.
11. Jak žít s neurózou / Stanislav Kratochvíl
12. Prehľad všeobecnej psychológie / Jozef Daniel
13. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
14. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
15. Sociologie sociálních skupin / Eliška Novotná
16. Přírodní léčivé síly / Václav Škoda prel., Přírodn zahl.
17. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
18. Základy psychológie / Július Boroš
19. Zvládanie záťažových situácií / Patricia Dobríková
20. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících / John Sharry , Dagmar Brejlová prel.
21. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
22. Základy sociálnej psychológie / Július Boroš
23. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
24. Tajemství lásky / Barbara De Angelis , Hana Březáková prel.
25. Žiji správně? / Peter Oderich , Ján Srnec prel.
26. Manželství na zkoušku? / František Pávek , Ota Janeček ilustr.
27. Gordické uzly / Miroslav Plzák , Miroslav Barták ilustr.
28. Dospělým vstup zakázán / Miroslav Plzák
29. Psychohygiena všedného dňa / Ondrej Kondáš
30. Manželská čítanka / František Pávek
31. Nebojte sa stresu / Dieter Seefeldt , Hana Lerchová prel.
32. Havária / Jiří Švejda , Hana Lerchová prel.
33. Psychohygiena všedného dňa / Ondrej Kondáš
34. Ako vychádzať s ľuďmi / Štefan Garczyňski , Josef Štefanovič prel.
35. Motivácia ľudskej činnosti a správania / Tomáš Pardel
36. Motivace lidského chování / Miloslav Homola
37. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
38. Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý
39. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
40. City v našom živote / Stanislav Gerstmann , Jozef Štefanovič prel.
41. Súčasné problémy rodiny a manželstva / Martin Marušiak
42. Psychológia pre manažérov a podnikateľov / Miroslava Szarková
43. Jak být úspěšnou manažerkou / Milan Mikuláštík
44. Jak se stát úspěšným lídrem / Jo Owen , Josef Koubek prel.
45. Šarlátové písmeno / Nathaniel Hawthorne , Ján Kamenistý prel.
46. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti / Martin Hurbanič
47. Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí / Dale Carnegie , Dana Hlavatá prel.
48. Asertivitou proti stresu / Ján Praško , Hana Prašková
49. Desatero manažera / František Bělohlávek
50. Ako zvládať konflikty / Vladislav Kačáni , Michaela Bucková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ