Deskriptor choroby duševné
Počet nájdených titulov : 18
1. Kľúč / Kathryn Hughesová , Zuzana Trstenská prel.
2. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov / Tatiana Dubayová
3. Diabol kúzla zbavený / Gianni Sini , Jana Sarňáková prel.
4. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
5. Duševně nemocný mezi námi / Milan Hausner
6. Jak žít s neurózou / Stanislav Kratochvíl
7. Mozog vo svetle biochémie / Ivan Pecháň
8. Veřejnost a duševně nemocný / Alojz Janík
9. Varovné signály duše / Alfred J. Bierach , Magda Hájková prel.
10. Zprávy o nemocech mocných / Ivan Lesný
11. Fytoterapia pre lekárov / Karol Mika
12. Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel.
13. Praktická dietetika / Andrej Bučko , Pavla Ambrová
14. Země na misce vah / Al Gore , Jan Jařab prel.
15. Imaginárny svet / Eva Syřišťová , Erika Brániková prel.
16. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
17. Psychológia ľudského starnutia / Denis B. Bromley
18. Človek uprostred konfliktov / Alojz Janík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ