Deskriptor učebnice stredných zdravotníckych škôl
Počet nájdených titulov : 19
1. Ošetrovanie zdravého a chorého dieťaťa / Věra Poláčková , Danuše Šráčková , Ján Pribiš prel., Július Molitoris prel.
2. Urológia pre sestry / Vladimír Zvara , Michal Horňák
3. Vnitřní lékařství / Karel Bobek , Josef Havránek
4. Špeciálna ošetrovateľská technika pre ženské sestry / Helena Schořovská , Václav Fúra prel.
5. Fyzikálna terapia / Jozef Hupka , Juraj Kolesár , Karel Žaloudek
6. Organizácia zdravotníctva / Imrich Hatiar
7. Zdravotnícka branná príprava / Jozef Dubina , Jiří Holub , Jiří Jandečka , Jozef Dubina prel.
8. Organizace zdravotnictví / Emil Makovický , Karel Záruba prel.
9. Náuka o výžive a dietetike / Přemysl Doberský , Ján Považan prel.
10. Somatológia II / Ivan Dylevský , Danica Kormanová prel.
11. Somatológia I / Ivan Dylevský , Bohuslav Kortman prel.
12. Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena / Dušan Rolný , Jozef Štefanovič , Emil Kmety
13. Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel.
14. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
15. Farmaceutická chémia / Jiří Salaš , Miloš Hartmann , Štefan Mareček prel., Ivan Čajda prel.
16. Latinský jazyk / Jan Kábrt , Pavel Kucharský
17. Neurológia / Daniel Bartko
18. Chirurgia / Chirurgi zahl.
19. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ