Deskriptor labeling approach
Počet nájdených titulov : 2
1. Sociologie zločinu / Jan Jandourek
2. Nová orientácia kriminológie a labeling approach / Peter Ondrejkovič
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ