Deskriptor riadenie triedy
Počet nájdených titulov : 2
1. Strategie řízení třídy / James S. Cangelosi , Milan Koldinský prel.
2. Od vdělávacího programu k vyučovací hodině / Marvin Pasch
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ