Deskriptor keramika
Počet nájdených titulov : 42
1. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
2. Elektrotechnické hmoty / N. P. Bogorodickij , V. V. Pasynkov , B. M. Tarejev , kol prel.
3. Hmoty pro elektrotechniku / W. Espe , F. Kašpar prel.
4. Elektrotechnické materiály / Elektrotechnick zahl.
5. Strojírenská technologie / Otakar Bothe
6. Náuka o materiáloch / Jozef Balla
7. Dějiny techniky v Československu do konce 18. století / Luboš Nový
8. Základy priemyselnej chémie / Karel Andrlík , Dagmar Švarbachová prel., Branislav Imro prel., Jozef Mjartan prel.
9. Pecní příručka / František Slavík
10. Technické zariadenie budov / Jaroslav Lutovský , Katarína Sudeková prel.
11. K umeniu okolo nás / Eduard Toran
12. Farby čias / Nikolaj Trofimovič Fedorenko , Elena Krišková prel.
13. Dějiny užitého umění / Henry de Morant , Zdeněk Váňa prel.
14. Antické umenie / Donald Strong , Marian Fridrichovský prel.
15. Umenie čiernej Afriky / Alina Trojanová , Jozef Gazdík prel.
16. Praveké hrnčiarstvo / Stanislav Šiška
17. Keramika dvoch tisícročí / Mária Lamiová
18. Fajansa / Irena Pišútová
19. Stredoveké kachliarstvo / Štefan Holčík
20. Evropský porcelán / Jan Diviš
21. Súčasní modranskí figuralisti / Adam Pranda
22. Výtvarná kultúra výroby / Pavol Michalides
23. Výtvarná úžitková tvorba na Slovensku / Pavol Michalides
24. Základy výtvarnej výroby / Pavol Michalides
25. Od remesla po design / Martin Kusý
26. Řemesla našich předků / Miroslav Janotka , Karel Linhart , František Skála ilustr.
27. Dekorativní úpravy v bytě / Radomír Měšťan
28. Ferdiš Kostka / Alžbeta Güntherová-Mayerová
29. Ferdiš Kostka / Pavol Michalides
30. Habáni na Slovensku / František Kalesný
31. Dolný Kubín II / Pavol Čaplovič
32. Bratislava západné suburbium / Belo Polla
33. Slovenské ľudové umenie / Slovensk zahl.
34. Slovackoe narodnoe iskustvo / Slovacko zahl.
35. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
36. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
37. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
38. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
39. Slovenská archeológia / Slovensk zahl.
40. Od pravekých lovcov k barbarom / Luis-René Nougier , Miroslava Luptáková prel.
41. Dejiny keramiky na Slovensku od praveku po dnešok / Rudolf Kopin
42. Velká kniha keramiky / Joaquim Chavarria , Eva Krejčová prel.
Kniha obsahuje viac než 700 fotografií a nákresov, ilustrujúcich použitý materiál, náradie a techniku.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ