Deskriptor 82
Počet nájdených titulov : 409
1. Encyklopédia slovenských spisovateľov / Karol Rosenbaum a kol.
2. Encyklopédia slovenských spisovateľov / Karol Rosenbaum a kol.
3. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra
4. Rozhovory o literatúre pre mládež / Ján Poliak
5. Práca s literatúrou vo výchovnom systéme PO SZM / Prác zahl.
6. Perly ducha / Milada Kortmanová zost.
7. Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková
8. Ako vzniká deň / Vincent Šabík zost.
9. Slobodienka moja / Jozef Čertík zost., Slobodienk zahl.
10. Teória literatúry / Michal Harpáň
11. Počiatky básnickej školy Štúrovej / Milan Pišút
12. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
13. Sherlock Holmes a tí druzí / Pavel Grym
14. Literárna rukoväť / Literárn zahl.
15. Antológia slovenskej literatúry v období klasicizmu a romantizmu / Hana Urbancová , Edmund Hleba
16. Slovenská moderna / Dana Hučková zost.
17. Expresionizmus / Dagmar Kročanová zost.
18. Na margo staršej literatúry / Erika Brtáňová
19. Sondy do slovenskej literatúry 19. storočia / Peter Zajac zost., Dana Hučková zost.
20. Slovník diel slovenskej literatúry 19. storočia / Dana Hučková zost., Rudolf Chmel zost., Slovní zahl.
21. Literárny sprievodca po Slovensku / Pavol Uhrin
22. Dejiny slovenskej literatúry
23. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
24. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
25. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
26. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
27. Svetová literatúra pre mládež / Zlatko Klátik
28. Čítanie zo svetovej literatúry XX. storočia / Ján Sedlák zost.
29. Pamätnica Vansovej Lomničky / Jozef Mistrík zost.
30. Eseje o národe / Štefan Polakovič
31. Medzi dvoma domovmi / Michal Harpáň zozb., Medz zahl.
32. Spory a polemiky / Anton Bernolák , Juraj Fándly
33. Česť a chvála večnej jari života / Björnstjerne Björnson , Milan Žitný prel., Jana Rakšányiová prel.
34. Kysucká literatúra / Peter Kubica
35. Čítanka / Čítank zahl.
36. Preklad ako umenie / Ján Zambor
37. Báseň a ticho / Ján Zambor
38. Dni súzvuku / Ján Boor
39. Súčasný slovenský román / Ján Števček
40. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
41. Rozbory umeleckej prózy / Rozbor zahl.
42. Antológia rómskych spisovateľov / Viliam Zeman
43. Istorija russkoj sovetskoj literatury / Istorij zahl.
44. Dielo / Ľudovít Štúr
45. Lovci ľudských tvárí / Ladislav Ťažký
46. Pamätnica Vansovej Lomničky / Elena Ťapajová zost.
47. Všetko je inak / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr.
48. Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík
49. Spisovná slovenčina v 20. storočí / Ján Kačala
50. Genéza a poetika science fiction / Dušan Slobodník
51. Na ceste k syntéze / Dušan Slobodník zost.
52. Ruská sovietska literatúra / L.I. Timofejev , Ján Mojžiš prel.
53. Ruská a sovietska poézia na Slovensku / Ema Panovová
54. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
55. Problémy a postavy ruskej literatúry / N. A. Dobroľubov , Ján Ferenčík prel., Ján Komorovský prel.
56. Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry / Andrej Mráz
57. Súčasná sovietska literatúra / Maita Arnautová , Jiří Honzík , Zdeněk Mathauser
58. Slovenská a ruská próza / Soňa Lesňáková
59. Slovania, bratia! / Ľudovít Štúr
60. Slovník literárnovedných termínov / L.I. Timofejev , S.V. Turajev , ko prel.
61. Ako recitovať prózu a poéziu / Ladislav Rybár
62. Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik
63. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
64. Latinský humanizmus / ko prel., Daniel Škoviera zost.
65. Eseje / Miroslav Kusý
66. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
67. Antológia k dejinám slovenskej literatúry / Antológi zahl.
68. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
69. Antológia slovenskej literatúry 20. storočia / Zdenko Kasáč , Pavol Plutko
70. Pohľady do staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
71. Dejiny slovenskej literatúry / Milan Pišút
72. Po literárnych stopách na Slovensku / Jaroslav Rezník
73. Slovenský literárny album / Ján Juríček zost., Vladimír Petrík zost.
74. Album literárnych pamiatok na Slovensku / Pavol Uhrin
75. Literatúra v rokoch 1918 - 1945 / Literatúr zahl.
76. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia / Ivan Kusý , Stanislav Šmatlák
77. Literatúra druhej polovice devatnásteho storočia / Literatúr zahl.
78. Literatúra národného obrodenia / Milan Pišút , Karol Rosenbaum , Viktor Kochol
79. Básnik a doba / Milan Lajčiak
80. Niekoľko inšpirácií / Dalimír Hajko
81. Mytológia súkromia / Dana Podracká
82. Malá príručka pre rečníkov / Jaroslav Holman , Štefan Uhlík prel.
83. Tajovského ženský zákon / Andrej Kostolný
84. Dejiny slovenskej literatúry / Dejin zahl.
85. Dejiny slovenskej literatúry / Zdenko Kasáč , Albín Bagin
86. Dejiny slovenskej literatúry / Jozef Minárik
87. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
88. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století / Češt zahl.
89. Súčasná česká literatúra / František Buriánek
90. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
91. Dějiny české literatury / Dějin zahl.
92. Z dějin / Jaroslav Vlček
93. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
94. Dějiny české literatury / Jaroslav Vlček
95. Básnik sám doma / Ondrej Laciak zost.
96. Stredoveká literatúra / Jozef Minárik
97. Dějiny francouzské literatury / Dějin zahl.
98. Dejiny francúzskej literatúry / Dejin zahl.
99. Dejiny anglickej a americkej literatúry / Štefan Baštín , Jozef Olexa , Zora Studená
100. Dejiny svetovej literatúry / Dejin zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ