Deskriptor manažment personálny
Počet nájdených titulov : 4
1. Personálny manažment / Anna Kachaňáková
2. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
3. Moderní personální management / Alfred Walker , David Collins prel.
4. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Ožga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ