Deskriptor stroje elektrické
Počet nájdených titulov : 45
1. Elektrické stroje / G. N. Petrov , Břetislav Benda prel.
2. Elektrické stroje / G. N. Petrov , Břetislav Benda prel.
3. Stavba elektrických strojů / Ladislav Cigánek
4. Elektrotechnika / Vladimír List , Josef Hak
5. Elektrické pohony / Elektrick zahl.
6. Regulace elektrických strojů / Oldřich Hora , Stanislav Navrátil , kol
7. Elektrické stroje a přístroje / Josef Říha
8. Stavba elektrických strojů / Igor Petrovič Kopylov , Petr Voženílek prel.
9. Elektrické přístroje. Základy teorie / B. K. Buľ , kol , Vladimír Suchánek prel.
10. Indukčný motor v teórii a praxi / Ľudovít Višnyi
11. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
12. Silnoproudá zařízení / Rudolf Balák
13. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
14. Konstrukce elektrických strojů / E. Wiedemann , W. Kellenberger , Karel Pácal prel., Břetislav Benda prel., Dalibor Zdeněk prel., Emil Ondruška prel.
15. Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorků / Jaroslav Knotek
16. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
17. Prevádzka, obsluha a údržba silnoprúdového nn zariadenia a zisťovanie chýb / Helmut Frič
18. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
19. Elektrické stroje / Vladimír List , František Pešák
20. Elektrické přístroje a stroje / Karel Jarolím , Zdeněk Ledr , František Ružička
21. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
22. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
23. Přečerpávací vodní elektrárny / Josef Hušek
24. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
25. Elektrotechnológia / František Desort , Ivan Ševcov prel.
26. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
27. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
28. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
29. Příručka silnoproudé elektrotechniky / Jaroslav Přibyslavský
30. Elektrotechnika a silnoproudá elektronika / Jaroslav Vladař , Jiří Zelenka
31. Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek
32. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
33. Elektrotechnický náučný slovník / Elektrotechnick zahl.
34. Uhlíkové kefy pre elektromotory / Emil Tarina
35. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
36. Údržba elektrických zařízení / František Soukup , Jan Hrubeš , Stanislav Zeman
37. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
38. Elektrotechnika / Miroslav Tuma , Tomáš Hajach
39. Technické kreslenie pre elektrotechnikov / Miroslav Kroupa
40. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
41. Hornická elektrotechnika / Vladimír Vančura
42. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
43. Stroje / Karel Chochola , kol , Václav Krulich prel.
44. Fyzika / Horst Kuchling , František Latka prel.
45. Príklady a úlohy z elektrických strojov a prístrojov / Angela Kuminiaková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ