Deskriptor transformátory
Počet nájdených titulov : 61
1. Príbeh elektriny / Petr Mrázek , Dušan Pacúch prel., Jan Ondrejkovič prel., Aleš Čuma ilustr.
2. Použitie elektroniky / Ivan Ševcov
3. Elektrické stroje / G. N. Petrov , Břetislav Benda prel.
4. Stavba elektrických strojů / Ladislav Cigánek
5. Transformátory / Jozef Jarošek , Rudolf Plencner
6. Instalace, provoz a údržba transformátorů / Vladimír Hrbek
7. Trojfázové komutátorové derivační motory. / Vilém Klíma , Josef Rožek
8. Regulace elektrických strojů / Oldřich Hora , Stanislav Navrátil , kol
9. Kvalifikační příručka elektroúdržbáře - provozního elektrikáře / Václav Klepl
10. Elektrické stroje a přístroje / Josef Říha
11. Provoz a údržba ochran v energetice / Petr Dohnálek
12. Elektroautomatizačné prvky a prístroje / Štefan Kočiš
13. Elektrifikácia obytných súborov / Elektrifikáci zahl.
14. Transformátory / Eugeniusz Jezierski , Rudolf Tesař prel.
15. Elektrotechnické meranie / Miroslav Tuma
16. Elektronický osciloskop / Kamil Donát
17. Elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jozef Kurtha prel.
18. Použitie elektrickej energie / Jaroslav Dvořáček
19. Odborná spôsobilosť elektrotechnikov a podnikateľov / Kazimír Kremničan
20. Elektronika / Jaroslav Dvořáček , Ladislav Marvánek , Andrej Sršeň prel.
21. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
22. Oznamovacia a ovládacia elektrotechnika / Bohuslav Květ , Jiří Trůneček , Jozef Kurtha prel.
23. Prevádzka, obsluha a údržba silnoprúdového nn zariadenia a zisťovanie chýb / Helmut Frič
24. Elektrické stroje / Vladimír List , František Pešák
25. Elektrické přístroje a stroje / Karel Jarolím , Zdeněk Ledr , František Ružička
26. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
27. Elektrické stroje a prístroje / Rudolf Mravec
28. Synchronizace a rozklady televizních přijímačů / Vladimír Vít
29. Kurs radiotechniky / Jaroslav Dvořáček
30. Poruchy rádioprijímačov a ich odstránenie / Bernhard Pabst , Karol Hodinár prel.
31. Elektrotechnika / Hubert Meluzin
32. Elektrotechnológia / František Desort , Ivan Ševcov prel.
33. Zkraty v elektrických rozvodech / Josef Pauza
34. Příklady z obecné elektrotechniky / František Fetter
35. Transformátory pro obloukové svařování / Vincenc Kruml , Milan Štefl
36. Tabulky pro navrhování a stavbu elektrických zařížení / Josef Chvátal , Ladislav Kabrna
37. Elektrotechnické tabuľky / Karel Jarolím , kol , Ján Repček prel.
38. Praktická elektrotechnika / Jerzy Dreszer , Ladislav Vannay prel.
39. Elektrotechnická ročenka 1990 / Elektrotechnick zahl.
40. Malá silnoprúdová elektrotechnika / Hubert Meluzin , Jozef Bernáth
41. Příručka silnoproudé elektrotechniky / Jaroslav Přibyslavský
42. Silnoproudá elektrotechnika v automatizaci / Vladimír Suchánek
43. Zisťovanie a oprava porúch v silnoprúdovom zariadení / Helmut Frič
44. Teoretická elektroenergetika / Teoretick zahl.
45. Základy elektrotechniky v příkladech / Václav Klepl
46. Příručka pro navrhování elektronických obvodů / Luděk Křišťan , Vladimír Vachala
47. Rady a nápady z elektrotechnické praxe / Jiří Tříska
48. Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry / František Fetter
49. Údržba elektrických zařízení / František Soukup , Jan Hrubeš , Stanislav Zeman
50. Elektrotechnika / Pavol Hraško , Ivan Puzjak
51. Elektrotechnika / Václav Klepl , Oldrich Petráš prel.
52. Elektrotechnika pro horní a hutní inženýry / Vladimír Chura
53. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Kazimír Kremničan , Anton Ďurďovič
54. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Kazimír Kremničan , Anton Ďurďovič
55. Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov / Anton Ďurďovič , Kazimír Kremničan
56. Otázky a odpovede z elektrotechniky / Hubert Meluzin
57. Hornická elektrotechnika / Vladimír Vančura
58. Elektrotechnika v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel.
59. Obecná elektrotechnika pro horníky a hutníky / Vladimír Chura
60. Hliník a jeho použití v elektrotechnice / Václav Větrovec , Bohumil Pařez
61. Príklady a úlohy z elektrických strojov a prístrojov / Angela Kuminiaková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ