Deskriptor literatúra srbochorvátska
Počet nájdených titulov : 60
1. 7000 dní na Sibiři / Karlo Štajner , Luboš Kohout prel.
2. Besnota / Borislav Pekič , Karol Chmel prel.
3. Gričská čarodejnica / Marija Jurič Zagorka , Michal Nadubinský prel.
4. Rozruch na onkológii / Neven Orhel , František Lipka prel.
5. Spev o zázračníkovi / Ljubomir Simovic , František Lipka prel.
6. Sarajevská jar / František Lipka prel., Sarajevsk zahl.
7. Večne neviditeľná / Vasko Popa , Ján Ondruš prel., Marián Čunderlík ilustr.
8. Stratená červená čižmička / Vasko Popa , Miloš Herko prel., Štefan Cifra prel.
9. V otroctve lásky / Vesna Parunová , Víťazoslav Hečko prel.
10. Zapýrený bán / Vuk Stefanovič Karadžič , Miloš Herko prel., Štefan Moravčík prel., Peter Kľúčik ilustr.
11. Přísloví a pořekadla / Vuk Stefanovíc-Karadžíc , Irena Wenigová prel.
12. Veronika a delfín / Višnja Stahuljaková , Stanislava Sýkorová prel.
13. Denník Zlaty Filipovičovej / Zlata Filipovičová , Zora Sadloňová prel.
14. Besnota / Borislav Pekič , Karol Chmel prel.
15. Ctiborova hora a iné rozprávky / Ivana Brličová-Mažuraničová , Zlatko Klátik prel., Cvijeta Jobová ilustr.
16. Gričská čarodejnica / Marija Jurič Zagorka , Michal Nadubinský prel.
17. Krátki ľudia / Hrvoje Hitrec , Ján Jankovič prel., Ján Kelemen ilustr.
18. Človek, ktorý otriasol treťou ríšou / Branko Kitanovič , Michal Nadubinský prel.
19. Kino v krabičce od zápalek / Vladimír Stojšin , Milada K. Nedvědová prel., Luboš Grunt ilustr.
20. Záhrada, popol / Danilo Kiš , Miloš Herko prel.
21. Duše otrokov / Ivan Aralica , Ján Jankovič prel.
22. Smrť na Dračej stene / Ivan Ivanji , Elena Lajčiaková prel.
23. Ponorná rieka / Skender Kulenovič , Jana Samcová prel.
24. Londýnsky román / Miloš Crnjanski , Michal Nadubinský prel.
25. Most na Drine.Travnická kronika / Ivo Andric , Anton Štrba prel.
26. Šarkan a kráľov syn / Vuk Stefanovič Karadžič , Rudo Brtáň prel., Běla Kolčáková ilustr.
27. Veľká hra / Ljubo Popovič , Emil Hantel prel.
28. Ostrov / Meša Selimovič , František Lipka prel.
29. Kolíska / Žarko Komanin , Vlasta Baštová prel.
30. Adam Vlčiak / Branko Hribar , Ján Jankovič prel., Júlia Buková ilustr.
31. Okamih / Antonije Isakovič , František Lipka prel.
32. Báseň / Oskar Davičo , Jarmila Samcová prel.
33. Tábor pri tajnej jaskyni / Branko Čopič , Peter Čačko prel., Ján Valach ilustr.
34. Omerpaša Latas / Ivo Andric , František Lipka prel.
35. Operácia "Rösselsprung" / Miran Sattler , Emil Hantel prel.
36. Posledná hra / Nikola Pulič , Peter Čačko prel., Oto Lupták ilustr.
37. Bojové šťastie / Michailo Lalič , Ján Jankovič prel.
38. Koniec rozprávky / Jurij Krawža , Jela Raimanová prel., Milan Valášek ilustr.
39. Hodža Strach / Derviš Sušič , Peter Čačko prel.
40. Ústa plné zeme / Branimir Ščepanovič , Ján Jankovič prel.
41. Rozprávky z pradávna / Ivana Brličová-Mažuraničová , Zlatko Klátik prel., Irena Tarasová ilustr.
42. Branka / Mirko Petrovič , Ján Jankovič prel., Anna Bartošová ilustr.
43. Slnečné vežiaky / Mira Alečkovičová , Ján Jankovič prel., Jovan Lukič ilustr.
44. Bystré Potoky / Ahmet Hromadžič , Peter Čačko prel., Vladimír Kardelis ilustr.
45. Vrabec v klobúku / Dragan Lukič , Peter Čačko prel., Miroslav Cipár ilustr.
46. Zaviaty vlak / M. Lovrak , Ján Vitéz prel., Mihailo Pisanjuk ilustr.
47. Omišskí korzári / M. Jankovič , Ján Jankovič prel., Naďa Rappensbergerová ilustr.
48. Meďovláska / Jara Ribnikar , Andrej Vrbacký prel.
49. Svätec v čižmách / Derviš Sušič , Viera Fejdiová prel.
50. Rozprávky pre Gordanu / Dušan Radovič , Milan Ferko prel., Jozef Baláž ilustr.
51. Rozprávky pre Gordanu / Dušan Radovič , Milan Ferko prel., Jozef Baláž ilustr.
52. Skamenení vlci / Ahmet Hromadžič , Irena Tarasová ilustr.
53. Sorge-vyzvedač storočia / Mihailo Maric , Želmíra Babušková prel.
54. Hlasujem za lásku / Grozdana Olujičová , Elena Fifiková prel., Andrej Vrbacký prel.
55. Anikine časy / Ivo Andric , Andrej Vrbacký prel.
56. Zlé jaro / Michailo Lalič , Anna Urbanová prel.
57. Plamene inkvizície / Marija Jurič Zagorka
58. Poštár a vtáci a iné rozprávky / Marino Zurl , Branislav Glumac , Jarmila Samcová prel., Ivan Lackovič Croata ilustr.
59. Paroloď Kolombína / Ljudevit Bauer , Ján Jankovič prel., Jana Kiselová-Siteková ilustr.
60. Besnota / Borislav Pekic , Karol Chmel prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ