Deskriptor realizmus socialistický
Počet nájdených titulov : 18
1. Estetické konfrontace / Avner Jakovlevič Zis
2. Umenie a estetika / Avner Jakovlevič Zis , Ján Meravý prel.
3. Umenie a revolúcia / Anatolij Vasilievič Lunačarskij , Soňa Lesňáková prel., Mikuláš Šimko prel.
4. Architektúra a súčasnosť / Stanislav Klaučo
5. Polstoročie sovietskej literatúry / Vitalij Ozerov , Mária Filkusová prel.
6. Dynamika literárnych skúseností / Jurij Bogdanov
7. DAV a sovietska literatúra / Vladimír Čerevka
8. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
9. Literatúra a súčasnosť / Ján Koška prel., Ján Koška zost.
10. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
11. Hľadanie epickej syntézy / Július Noge
12. O socialistickom realizme / O socialisticko zahl.
13. Moderný slovenský román / Ján Števček
14. Súčasnosť a literatúra / Stanislav Šmatlák
15. Teória literatúry / L.I. Timofejev , Mária Čížová prel.
16. Próza socialistického realizmu 1945-1980 / Břetislav Truhlář
17. Tvorba a kritika v súčasnej literatúre / Miloš Tomčík
18. Próza socialistického realizmu / Břetislav Truhlář
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ