Deskriptor rozvoj tvorivosti
Počet nájdených titulov : 3
1. Didaktika odborného výcviku / Ivan Krušpán , Mária Volníková
2. Vybrané kapitoly z pedagogickej psychológie / Ladislav Ďurič
3. Jak rozvíjet tvořivost dítěte / Reynold Bean , Jiří Bumbálek prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ