Deskriptor racionalizácia
Počet nájdených titulov : 5
1. Strojárska ročenka 1977 / Strojársk zahl.
2. Umenie riadiť / František Lipták
3. Racionalizácia hospodárenia s náradím v strojárskej výrobe / Ondrej Muzika , Ivan Dojčan
4. Chémia na prahu tretieho tisícročia / Siegfried Poller , Milan Karvaš prel., Marcela Göghová prel., Ivan Popovič ilustr.
5. Racionalizácia obchodnej prevádzky / Štefan Sloboda
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ