Deskriptor geológia
Počet nájdených titulov : 107
1. Základy hornické geotechniky / Základ zahl.
2. Systémové inžinierstvo v baníctve a geológii / Ján Fabián
3. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
4. Geologie uhelných ložisek / Václav Havlena
5. Úvod do hornictví / Jan Otýs
6. Hornické minimum / M. Ulbrich
7. Hornické minimum / M. Ulbrich
8. Banícke minimum / Aleš Hájovský , Pavol Barta
9. Slnko v konzerve / Jan Pantoflíček
Pre čitateľov od 11 rokov
10. Pobrežie / David Burnie , Vladimír Kováč prel.
11. Deväťdesiatdeväť všetečných otázok a odpovedí / Ivan Čajda , Fedor Kiš ilustr.
12. Hornická příručka / Karel Neset , Oskar Dintr
13. Hornictví / Václav Babuška , Jakub Holý , Oldřich Trnka
14. Antimónové rudy Československa / Ján Ilavský
15. Hlubinné dobývání rudných a nerudných ložisek / Alfréd Trnka , Ladislav Balla , Josef Herel
16. Optimalizačné metódy v baníctve a geológii / Ján Fabián
17. Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie / Vojtech Zorkovský
18. Ložiska nerudních surovin / Miloš Kužvart
19. Vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin / Miloš Kužvart , Miloslav Bohmer
20. Geologie / Lubomír Šimek
21. Morfometrická analýza a digitálne modely georeliéfu / Jozef Krcho
22. Mechanika hornin / Jan Straka
23. Základy inženýrského stavitelství / C. Jiří Růžička
24. Zemní práce / Vladimír Hájek
25. Tenzidy / Tenzid zahl.
26. Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny / Ladislav Šimon zost.
Prílohy: 2 ks mapy
27. Regionálne geologické mapy Slovenska / Ladislav Šimon , kol
28. Malá slovenská vlastiveda / Pavol Plesník a kol.
29. Hory a nížiny / Hor zahl.
30. Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty / Quido Záruba , Josef Vachtl , Miloslav Pokorný
31. Ložisková geológia / Vlastimil Potančok , Ján Hurný , Miroslav Slavkay
32. Geologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Ivanovič Smirnov , Jaroslav Havelka prel., Naděžda Peřinová prel.
33. Mineralógia, petrografia a geológia / František Pauk , Ernest Krist prel.
34. Ložiská ropy a zemného plynu v strednej Európe / Ložisk zahl.
35. Moria sa sťahujú / Ján Seneš
36. Provozně geologická příručka / Miroslav Jedlička , Josef Kožíšek
37. Úvod do studia drobné tektoniky a petrotektoniky / Jindřich Štelcl , Karel Beneš , Josef Pták
38. Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny / Dionýz Vass , Vlastimil Konečný , Ján Šefara
39. Historická geologie. Třetihory Část I. Paleogén / Radim Kettner
40. Všeobecná a historická geológia / Vojtech Zorkovský
41. Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo/krasových vôd / Eugen Kullman zost., Vladimír Hanzel zost.
42. Geológia a zemné práce / F. K. Svoboda , F. J. Svoboda , Anna Sršňová prel.
43. Základy historické geologie a paleontologie / Otakar Kumpera , Zdeněk Vašíček
44. Schůzky s ďáblem / Haroun Tazieff , Božena Kaupová prel.
45. Inženýrska geologie / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
46. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
47. Československo fyzicky zeměpisně / Josef Kunský
48. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
49. Inžinierskogeologické štúdium horninového prostredia a geodynamických procesov / Milan Matula
50. Metódy skúmania rúd pod mikroskopom v odrazenom svetle / S. A. Juško , G. Andrusovová/Halahyjová prel.
51. Tektonické profily Západných Karpát / Tektonick zahl.
52. Základy geologie / Blahoslav Petržílek , Eduard Kočárek
53. Geotechnologické metody dobývání ložisek / Viktor Žanovič Arens , Eva Řimánková prel.
54. Všeobecná geologie IV / Radim Kettner
55. Všeobecná geologie III / Radim Kettner
56. Všeobecná geologie I / Radim Kettner
57. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
58. Geologicko geografická osnova polohopisu Slovenska / Dionýz Štúr
59. Všeobecná geologie II / Radim Kettner
60. Geológia Československých Karpát I / Dimitrij Andrusov
61. Geológia Československých Karpát II / Dimitrij Andrusov
62. Inženýrská geologie / Quido Záruba , Vojtěch Mencl
63. Mechanika hornin / Jaroslav Voropinov , Radomil Kittrich
64. Geológia / Geológi zahl.
65. Geológia dukelskej jednotky / Tomáš Koráb , Tibor Ďurkovič
66. Technická geologie / Jiří Kos , Josef Zajíc , Karel Zima
67. Západné Karpaty / Západn zahl.
68. Scheelitovo zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách / Scheelitov zahl.
69. Důlně geologická fotodokumentace / Břetislav Adamus
70. Lesnická geologie / Jan Stejskal , Josef Pelíšek
71. Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát / J. Plančár
72. Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám / Zemsk zahl.
73. Rudnianske rudné pole/geochemicko/metalogenetická charakteristika / Bohuslav Cambel , Ján Jarkovský
74. Štruktúrny vrt FV 1 Blhovce /2001m/ / Dionýz Vass , Štefan Bajaník
75. Metalogenéza neovulkanitov Slovenska / Metalogenéz zahl.
76. Západné Karpaty / Západn zahl.
77. Obecná geomorfologie / Jaromír Demek
78. Geologické exkurzie po Slovensku / Milan Mišík
79. Provozně geologická příručka / Miroslav Jedlička , Josef Kožíšek
80. Vplyv geologického prostredia na zrudnenie / Jozef Gubač zost.
81. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
82. Encyklopedický slovník geologických věd / Josef Svoboda , kol
83. Geologická príručka / Ján Bako , Matej Berenčík , Bartolomej Leško
84. Mineralógia, petrografia a geológia / Václav Babuška , Miroslav Mužík , Juraj Koutný prel.
85. Interpretace leteckých snímků při inženýrskogeologickém průzkumu svahových pohybů / Antonín Svatoš
86. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia / Igor Reiff
87. Geotermika od gejzíru k radiátoru / Jean-Michel Coudert
88. Geológ / Michal Kováč , Michal Kováč ilustr.
89. Život Zeme / A. A. Jakovlev , Jozef Beleš prel., Zdeněk Majzner ilustr.
90. Do hlbín zeme / Hermann Heinz Wille , Matej Škorvanek prel.
91. Drahé kameny kolem nás / Vladimír Bouška
92. Divotvorné sily Zeme / Ernst W. Bauer , Pavel Miššeje prel.
93. Problém geologickej formy pohybu hmoty / I.F. Zubkov , Miroslav Řehák prel.
94. Slovensko / Michal Lukniš zost.
95. Ako vznikli horstvá a pevniny / V.A. Obručev , Arnold Nemčok prel., Jaroslav Vejchodský prel.
96. Na dne sveta / Vladimír Ferko
97. Vesmír. Zem. Človek / Vesmí zahl.
98. Vesmír. Zem. Človek / Viliam Jonec prel., Arnold Nemčok prel., Zdeněk Burian ilustr., Vesmí zahl.
99. Životné prostredie Slovenska / Životn zahl., Zita Beňušková sprac
100. Geológia a životné prostredie / Milan Matula
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ