Deskriptor Rubens,Pieter Paul maliar
Počet nájdených titulov : 3
1. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
2. Rubens / Donald Braider , Šarlota Barániková prel.
3. Rubens a jeho doba / Roger Avermaete , Lea Škanderová prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ