Deskriptor Zem
Počet nájdených titulov : 82
1. Mystérium Marsu / Graham Hancock , Ivona Kautmanová prel., Milan Thurzo prel.
2. Geológ / Michal Kováč , Michal Kováč ilustr.
3. Bezpečnosť ľudstva / Štefan Volner
4. Gigant atom / K. Bohm , R. Dorge , Vladimír Doksanský prel., Josef Škop prel.
5. Rekordy Zeme / Kliment Ondrejka
6. Matematické fyzikálne a chemické tabuľky / Matematick zahl.
7. Vznik, vývoj a vymírání savců / Rudolf Musil
8. Planeta rozumu / Ivan Laptěv , Oldřich Jendrulek prel.
9. Vznik živého z neživého / Vladimír Sekerka
10. Vývoj v anorganickej prírode / Ján Babčan
11. Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty / Quido Záruba , Josef Vachtl , Miloslav Pokorný
12. Mineralógia, petrografia a geológia / František Pauk , Ernest Krist prel.
13. Země, lidé a katastrofy / Josef Dvořák
14. Život moří a oceánů / Richard Carrington , Vladimír Kořínek prel., Alena Čepická ilustr.
15. Moria sa sťahujú / Ján Seneš
16. Všeobecná a historická geológia / Vojtech Zorkovský
17. Geológia a zemné práce / F. K. Svoboda , F. J. Svoboda , Anna Sršňová prel.
18. Základy historické geologie a paleontologie / Otakar Kumpera , Zdeněk Vašíček
19. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
20. Životodarný závoj Zeme / Juraj Tölgyessy , Milan Piatrik , Juraj Lesný
21. Základy geologie / Blahoslav Petržílek , Eduard Kočárek
22. Geofyzika / Štefan Ochaba
23. Geochémia / Antoni Polanski , Kazimierz Smulikowski , Bohuslav Cambel prel., Julián Zelman prel.
24. Geológia /nielen/ pre stavbárov / Ružena Rybáriková
25. Všeobecná geologie I / Radim Kettner
26. Geologie / Bedřich Bouček , Odolen Kodym
27. Geológia / Geológi zahl.
28. Zem dosiaľ neobjavená / Vladimír Mezencev , Juraj Šebesta prel.
29. Poklady zeme / A. E. Fersman , Viktor Šándor prel., V. Vasiljev prel.
30. Provozně geologická příručka / Miroslav Jedlička , Josef Kožíšek
31. Prírodopis pre 9.ročník základných deväťročných škôl / Ernest Krist prel., Teodor Rotrekl ilustr., Prírodopi zahl.
32. Mineralógia, petrografia a geológia / Václav Babuška , Miroslav Mužík , Juraj Koutný prel.
33. Cesta do budúcnosti / Vasilij Zacharčenko , P. Jarin prel.
34. Ako sa mení zemský povrch / Karel Gam , Nadežda Bacmaňáková prel.
35. Stvorenie sa ešte neskončilo / F. L. Boschke , Richard Smik prel.
36. Príroda, zem, rastliny, živočíchy / Mikuláš Lisický prel., Hans Erni ilustr., Prírod zahl.
37. Spoločnosť a životné prostredie / Viera Gardošová prel., Emília Jozefíniová prel., Viera Ševcová prel., Spoločnos zahl.
38. Zemepis cestovného ruchu / Zemepi zahl.
39. Živá planéta Zem / Eva Kýšková prel.
40. Tajuplný a záhadný kozmos / Roman Bednár
41. Objavovanie Zeme / Eva Kýšková prel.
42. Nový raj / Johannes von Buttlar , Dagmar Mehešová prel.
43. Rekordy Zeme / Róbert Čeman zost.
44. Tao přírody / Rupert Sheldrake , Augustín Hebelka prel.
45. Strážcovia raja / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
46. Zem a jej činnosť / Steve Parker , Jana Kantorová-Báliková prel., Giuliano Fornari ilustr., Luciano Corbella ilustr.
47. Rekordy Zeme / Kliment Ondrejka
48. Ako ľudia objavovali tvar Zeme / Anatolij Tomilin , Vlasta Ballová prel., Jurij Smoľnikov ilustr.
49. Anatómia Zeme / Dionýz Vass prel., Anatómi zahl.
50. Anatómia Zeme / Dionýz Vass prel., Anatómi zahl.
51. Princípy filozofie / René Descartes , Július Špaňár prel.
52. O nebi, o vzniku a zániku / Aristotele , Miloslav Okál prel.
53. Život Zeme / A. A. Jakovlev , Jozef Beleš prel., Zdeněk Majzner ilustr.
54. Do hlbín zeme / Hermann Heinz Wille , Matej Škorvanek prel.
55. Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie / Koloman Ivanička
56. Encyklopédia Zeme / Juraj Činčura zost.
57. Dialógy-Dialogues / Kamila Fircáková prel., Dialóg zahl.
58. Na hraniciach Zeme / Thayer Willis , Štefan Kýška prel.
59. Věda a lidstvo 1979 / Věd zahl.
60. Zem zostúpila z trónu / Jozef Fraňo
61. Zem a nebo / Aleksander Volkov , Ján Mojžiš prel., Jan Brychta ilustr.
62. Vesmír. Zem. Človek / Viliam Jonec prel., Arnold Nemčok prel., Zdeněk Burian ilustr., Vesmí zahl.
63. Geografia / Alena Dubcová , Hilda Kramáreková , Celestín Farkaš
64. Prírodoveda pre 9. ročník základných škôl / Ida Hantabálová , Katarína Čumová , Darina Dérerová
65. Z pradejín tvorstva / Jozef Augusta , Viliam Škarba prel., Ľudovít Štassel prel.
66. Od prvoka k člověku / Josef Rubín
67. Geologický vývoj Zeme a vedecký svetonázor / Bohuslav Cambel
68. Kronika rodnej zeme / Leopold Podstupka , Jozef Dunajovec
69. Svetové rekordy / Katarína Škovierová prel., Svetov zahl.
70. Planety. 3D / Miloslav Zejda
71. Zem / Róbert Kadaši prel., Ze zahl.
72. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás / Č zahl.
73. Rozum do batôžka pre (pred)školákov / Rozu zahl.
74. Encyklopédia školáka aj na internete / Igor Kapišinský prel., Encyklopédi zahl.
75. Gaia / James E Lovelock , Jan Edlman prel.
76. Sprievodca neskrotnou planétou / Trevor Day , Katarína Škovierová prel.
77. Zem / John Malam , Ladislav Tolmáči prel.
78. Hranice nepoznaného / James Trefil
79. Lámači rekordov / Lámač zahl.
80. Obrázky Zeme / Zora Sadloňová prel., Obrázk zahl., Agnes Vandewielová texty
81. Planéta Zem / Igor Kapišinský prel., Planét zahl.
Základné údaje a zaujímavosti o planéte Zem.
82. 5000 zaujímavostí o svete okolo nás / Jiří Hudeček prel., Klára Košková prel., Päťtisí zahl.
Zaujímavosti zo sveta okolo nás.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ