Deskriptor rádionuklidy
Počet nájdených titulov : 5
1. Využitie nuklidov v hydrogeológii / Pavol Pospíšil , Jozef Hulla , Štefan Šáro
2. Základy radiačnej chémie a radiačnej technológie / Štefan Varga , Juraj Tölgyessy
3. Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie / Juraj Tölgyessy
4. Ionizující záření v životním prostředí / Jaromír Jandl , Ivo Petr
5. Rádionuklidová rontgenofluorescenčná analýza zložiek životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Emil Havránek , Eva Dejmková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ