Deskriptor revolúcia 1848
Počet nájdených titulov : 6
1. Zobrané spory J. M. Hurbana / Vladimír Mináč
2. Ján Francisci / Ján Francisci
3. Štefan Marko Daxner / Edmund Hleba
4. Dějiny Evropy v letech 1812-1870 II.1 / Josef Šusta
5. Dejiny Slovenska II / Ľudovít Holotík red., Július Mésároš red., Dejin zahl.
6. Dejiny Slovenska II / Vladimír Matula zost., Jozef Vozár zost., Dejin zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ