Deskriptor riziko finančné
Počet nájdených titulov : 4
1. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
2. Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikatežských subjektov / Rudolf Sivák , Jana Mikócziová
3. Finančný trh / Finančn zahl.
4. Risk management / Tony Merna , F. Al-Thani Faisal , Jiří Penc prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ