Deskriptor výskum psychologický
Počet nájdených titulov : 3
1. Psychológia médií / Elena Hradiská , Samuel Brečka , Zbyněk Vybíral
2. Metódy sociálnopsychologickej praxe / Teodor Kollárik , Eva Sollárová
3. Psychológia / Marcela Verešová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ