Deskriptor poézia
Počet nájdených titulov : 543
1. Roztancované putá / Zdenka Wenzlová Švábeková
2. Vtáci v klietkach / Anna Kittel Gurtlerova
3. Obyčajné veci / Andrej Hnát
4. Vo veršoch sa ľahko ráta / Viera Kubičková , Peter Matis ilustr.
5. Pierko / Anna Gůrtlerová
6. Objímanie letokruhov / Soňa Ferencová
7. Život je frajer, ale ja som väčší / Jozef Urban , Ondrej Kalamár zost.
8. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
9. Persona / Dana Podracká
10. Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra / Zlatko Klátik
11. Rozprávkové sníčky skryté do básničky / Michal Černík , Ľubomír Feldek prel., Gabriel Filcík ilustr.
12. Dobre mi je v tichu / Monika Tančáková
13. Osievanie kamienkov / Pavol Stanislav
14. Z básní / Pavol Országh Hviezdoslav
15. Udrie raz hodina slobody / Samo Chalupka
16. Tri zastavenia lásky / Marina Cvetajeva , Ján Majerník prel.
17. Presievač piesku / Andrej Žarnov
18. Ľúbostné variácie / Pavel Koyš
19. Nezáhrada / Emil Holečka
20. Písanie do snehu / Mikuláš Kováč
21. Stužková slávnosť / Július Lenko
22. Rozlúčky / Vladimír Reisel
23. Človeka hľadám / Ján Poničan
24. Krásna prostota / Ján Smrek , Milan Pišút zost.
25. Pramene / Andrej Plávka
26. Kvety vĺn / Viktor Krupa zost., Kvet zahl.
27. Deň / Ladislav Novomeský
28. Zrkadlenie / Zrkadleni zahl.
29. Hladina plná hviezd / Hladin zahl.
30. Ódy a epódy / Quintus Flaccus Horatius , Ignác Šafár prel.
31. Dotyky / Miroslav Válek
32. Vážka / Milan Rúfus , Vladimír Kompánek ilustr.
33. Piesne o ničom / Milan Lasica
34. Tiché papradie / Milan Rúfus
35. Žriedlo / Žriedl zahl.
36. Smutná nahá jazdkyňa / Lawrence Ferlinghetti , Vojtech Mihálik prel., Ján Vilikovský prel., František Kudláč ilustr.
37. O vílach a ľuďoch / Anna Gůrtlerová
38. Chcela by som krídla / Anna Gůrtlerová
39. Wolker v nás / Imrich Vaško zost.
40. Kľúčik III / Mária Magyarová zost.
41. Takí sme.... / Alica Buzalková , Andrej Grossmann ilustr.
42. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
43. Zemský kľúč / Mária Ďuríčková
44. Zemský kľúč / Mária Ďuríčková , Ján Dressler ilustr.
45. Dielo / Ivan Krasko
46. Jarná pieseň / Janko Kráľ
47. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
48. Smrť Jánošíkova / Ján Botto
49. Detvan / Andrej Sládkovič
50. Eugen Onegin / Alexander Sergejevič Puškin , Janko Jesenský prel.
51. Detvan / Andrej Sládkovič , Emil Makovický ilustr.
52. Mor ho! / Samo Chalupka , Helena Haberernová ilustr.
53. Odkazy / Pavol Országh Hviezdoslav
54. Veľký testament / Francois Villon , Ján Smrek prel.
55. Malý testament / Francois Villon , Ján Kostra prel.
56. Preklady / Miroslav Válek prel., Anton Popovič zost.
57. Víno milencov / Jozef Šturdík ilustr., Vín zahl.
58. Preklady / Viliam Turčány
59. Podľa vôd a voľných polí / Viliam Turčány
60. Trochu si spolu pohovorme, láska / Viliam Turčány prel., Troch zahl.
61. Triumvirové lásky / Katullu , Albius Tibullus , Sextus Propertius , Otakar Smrčka prel., Rudolf Mertlík prel., Lubomír Přibyl ilustr.
62. Kysuckovo / Peter Kubica
63. Z denníka malého Petríka / Peter Kubica , Zuzana Kubicová ilustr.
64. Našim deťom / Mária Rusnáčková zost., Naši zahl.
65. Cesty / Ernest Zmeták
66. Vítanie hosťa / Jozef Tatár
67. Veršíky pre najmenších / Zsuzsa Füzesi , Pavol Štefánik prebásnil
68. Jazýček môj, ohýbaj sa! / Jozef zo Senc , Jozef zo Senc ilustr.
69. Slnečné prasiatka / Dimitar Stefanov , Ľubomír Feldek prel., Blanka Votavová ilustr.
70. Kotvy a krídla / Štefan Žáry
71. Smaragdové rúno / Štefan Žáry
72. Sto podôb lásky / Jozef Šturdík ilustr., Ivan Kupec zost., St zahl.
73. Sto žien / Ivan Kupec zost., St zahl.
74. Storočie patrí nám / Veronika Vrbková zost., Storoči zahl.
75. Preklady / Ján Stacho prel., Preklad zahl.
76. Spoločným hlasom / Karol Rosenbaum zost., Spoločný zahl.
77. Vibrácie / Marin Sorescu , Vladimír Dudáš prel., Milan Kraus prel., Teodor Schnitzer ilustr.
78. Sen o ráne / Ján Majerník prel., Ján Koška prel., Nasír Ahmed Zoberi zost., Se zahl.
79. Preklady / Ján Smrek
80. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
81. Spev o zázračníkovi / Ljubomir Simovic , František Lipka prel.
82. Cesty a ozveny / Milan Rúfus , Ján Gruska zost.
83. Argonauti / Jiorgos Seferis , Ivan Kupec prel., František Štuřík prel., Růžena Dostálová prel.
84. Sarajevská jar / František Lipka prel., Sarajevsk zahl.
85. Babie leto / Maksym Ryľskyj , Juraj Andričík prel.
86. Preklady / Milan Rúfus prel., Preklad zahl.
87. Radar srdca / Robert Roždestvenskij , Marián Kováčik prel., Anastázia Miertušová ilustr.
88. Rozpäté krídla / Rozpät zahl.
89. Básne / Vladimír Roy
90. Rovnakým telom / Jean Rousselot , Vladimír Reisel prel.
91. Ľúbostné sonety / Pierre de Ronsard , Viliam Turčány prel.
92. Rodisko hmiel / Michal Harpáň zost., Rodisk zahl.
93. Piesne o láske a smrti / Rainer Maria Rilke , Miroslav Válek prel., Peter Hrivnák prel., Július Szabó ilustr.
94. Sonáta mesačného svitu / Jannis Ritsos , Vladimír Reisel prel., Miroslav Válek prel., Růžena Dostálová prel., Ján Valach ilustr.
95. Opitá loď a iné básne / Jean Arthur Rimbaud , Albín Brunovský ilustr., Ľubomír Feldek zost.
96. Dielo / Jean Arthur Rimbaud , Štefan Žáry prel., Ervín Semian ilustr.
97. SNP / I. G. Čiernopotocký
98. Preklady / Vladimír Reisel
99. Puknutá váza.Intímny denník / Sully Prudhomme , Viliam Turčány prel., Mária Urbanová prel.
100. Elegie / Sextus Propertius , Vladimír Šrámek prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ