Deskriptor poézia
Počet nájdených titulov : 543
101. Večne neviditeľná / Vasko Popa , Ján Ondruš prel., Marián Čunderlík ilustr.
102. Stratená červená čižmička / Vasko Popa , Miloš Herko prel., Štefan Cifra prel.
103. Havran a iné básne / Edgar Allan Poe , Jana Kantorová-Báliková prel., Vladimír Gažovič ilustr.
104. Píseň písní / Jaroslav Seifert prel., Stanislav Segert prel., Arnošt Paderlík ilustr., Píse zahl.
105. Hviezdne oči / Ján Želibský
106. Perly a ruže / Ivan Kupec prel., Jozef Šturdík ilustr., Perl zahl.
107. Kde sa končí láska / Octavio Paz , Ján Stacho prel., Vladimír Oleríny prel., Michal Kern ilustr.
108. Pätnásť májov / František Buriánek zost., Pätnás zahl.
109. V otroctve lásky / Vesna Parunová , Víťazoslav Hečko prel.
110. Lásku a radosť vinšujem / Martin Parajka , J. Haysom ilustr.
111. Všetko je inak / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr.
112. Ľúbostné elégie / Albius Tibullus , Sextus Propertius , Publius Ovidius Naso , Ignác Šafár prel., Vincent Hložník ilustr.
113. Umění milovati / Publius Ovidius Naso , Ivan Bureš ilustr., Ota Janeček ilustr.
114. Neplašte slávika / Blas de Otero , Vladimír Reisel prel., Alojz Klimo ilustr.
115. Orchester dobrej nádeje / Ladislav Vančo ilustr., Milan Tokár zost., Orcheste zahl.
116. Dielo I / Laco Novomeský
117. Medea / Josif Nonešvili , Miloš Krno prel., Naďa Rappensbergerová ilustr.
118. Sedm princezen / Iljás Bin Júsuf Nizámí , Jan Rypka prel., Václav Fiala ilustr.
119. Óda na typografiu / Pablo Neruda , Nelida Noskovičová prel.
120. Kiež prebudí sa drevorubač / Pablo Neruda , Vladimír Oleríny prel., Rudolf Fabry prel., Július Szabó ilustr.
121. Plamenný meč / Pablo Neruda , Ján Stacho prel., Nelida Noskovičová prel.
122. 20 básní o láske a jedna pieseň zúfalstva / Pablo Neruda , Ján Stacho prel., Nelida Noskovičová prel., Otto Janeček ilustr.
123. Nepokoj v krajine / František Lipka prel., Štefan Moravčík prel., Emil Horák prel., Zlatica Hlaváčová ilustr., Nepoko zahl.
124. Farchad a Šírin / Alíšer Navoí , Ivan Mojík prel., Ján Rojko prel., Karol Ondreička ilustr.
125. Umenie milovať III / Publius Ovidius Naso , Vojtech Mihálik prel., Vojtech Mihálik prel., Albín Brunovský ilustr.
126. Umenie milovať II / Publius Ovidius Naso , Vojtech Mihálik prel., Albín Brunovský ilustr.
127. Umenie milovať I / Publius Ovidius Naso , Vojtech Mihálik prel., Albín Brunovský ilustr.
128. Listy heroin / Publius Ovidius Naso , Jiří Fišer prel.
129. Lieky proti láske / Publius Ovidius Naso , Vojtech Mihálik prel., Viera Bunčáková prel., Jozef Kostka ilustr.
130. Múza odvracia smrť / Ignác Šafár prel., Viera Bunčáková prel., Múz zahl.
131. Héro a Leander / Musaio , Ignác Šafár prel., Mária Želibská ilustr.
132. Jarná pieseň / Janko Kráľ , Samo Chalupka , Ján Botto
133. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav
134. Marína. Detvan / Andrej Sládkovič
135. Mnohofarebný vejár / Vladimír Reisel zost., Mnohofarebn zahl.
136. Preklady / Vojtech Mihálik , Vojtech Mihálik prel.
137. Preklady / Július Lenko
138. Ruská a sovietska poézia na Slovensku / Ema Panovová
139. Sonety / Francesco Petrarca , William Shakespeare , Buonarroti Michelangelo , Viliam Turčány prel., Vojtech Mihálik prel., Ľudmila Peterajová prel., Anna Sedláčková prel.
140. Tatranská múza / Pavol Jozef Šafárik , Ján Hollý , Ján Kollár , Ľubomír Feldek prel., Jozef Mihalkovič prel., Štefan Moravčík prel.
141. Piesne skúsenosti / William Blake , Robert Burns , Jana Kantorová prel., Stanislav Blaho prel.
142. Slovenské verše. Valaská škola / Peter Benický , Hugolín Gavlovič
143. Poézia slovenskej katolíckej moderny / Milan Hamada zost.
144. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
145. Antológia staršej slovenskej literatúry / Ján Mišianik
146. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia / Ivan Kusý , Stanislav Šmatlák
147. Dílo Jiřího Wolkra / Díl zahl.
148. Cithara Sanctorum / Cithar zahl.
149. Dejiny slovenskej literatúry / Zdenko Kasáč , Albín Bagin
150. Básnik sám doma / Ondrej Laciak zost.
151. Renesančná a humanistická literatúra / Jozef Minárik
152. Básnické dielo Laca Novomeského / Ján Brezina
153. Človek a život / V.G. Belinskij , ko prel.
154. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
155. Eseje / Thomas Stearns Eliot , ko prel.
156. Európske obzory / Jozef Felix
157. Umenie ako výraz života / Jean Marie Guyau , Michal Bartko prel.
158. Homo scribens / Ľubomír Feldek
159. Poézia v prúdení času / Ján Gregorec
160. Hodnoty tvořivé spolupráce / Hodnot zahl.
161. V hľadaní významu a tvaru / Milan Hamada
162. Hodnoty desaťročia / Hodnot zahl.
163. O literatúre / Michal Chorváth
164. Poézia revolučnej doby / Vasil Choma
165. Rozhovory / Ľuboš Jurík
166. Próza Fraňa Kráľa / Ján Jurčo
167. Zborník statí / Stanislav Šmatlák zost.
168. Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839 - 1914) / Ján Jankovič
169. Slovo, kľúč k detstvu / Zlatko Klátik
170. Slovenská poézia protifašistického odboja 1938-1945 / Zdenko Kasáč
171. Výber z diela II. / Štefan Krčméry
172. Výber z diela / Štefan Krčméry
173. Poézia Jána Smreka / Bohuš Kováč
174. Povinnosť smelých / Janko Kráľ , Christo Botev , Jozef Baláž ilustr.
175. Obrana poézie / Ivan Kupec
176. Dejiny literatúry slovenskej / Štefan Krčméry
177. Slovenská a juhoslovanská literatúra / Zlatko Klátik
178. O literatúre / Alexander Matuška
179. Hľadanie systému obraznosti / Valér Mikula
180. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
181. Rytmy čias / Alexander Alexejevič Michajlov , Viktória Slobodníková prel.
182. Človek proti slepote / Vojtech Mihálik
183. Desaťročia do chvíľ skĺbené / Ladislav Novomeský
184. Umenie lyriky / František Miko
185. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
186. Cesta k básnickému tvaru / Pavol Plutko
187. Roky a diela / Milan Pišút
188. O literatúre / Milan Rúfus
189. Priestorom literatúry / Karol Rosenbaum
190. Pamať literatúry / Karol Rosenbaum
191. Kontext slovenskej poézie / Dušan Slobodník
192. Cesty k poézii / Dušan Slobodník
193. Poézia moja láska / Ján Smrek
194. Poézia moja láska / Ján Smrek
195. Estetické úvahy o umení / Friedrich Schiller , Bohumil Schaefer prel.
196. Podoby sociálnej skutočnosti v literárnoumeleckom diele / Ján Škamla
197. Tvárou k novej skutočnosti / Ladislav Štoll , Ľudmila Rampáková prel.
198. Čítajúci Titus / Vincent Šabík
199. Próza o básni / Ján Šimonovič
200. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
predchádzajúca | nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ