Deskriptor rezervácie prírodné
Počet nájdených titulov : 12
1. Chránené územia Slovenska / Viliam Stockmann zost.
2. Senné-raj rýb a vtáctva / Senn zahl.
3. Europa pro natura / Europ zahl.
4. Zvieratá nad priepasťou / Jiří Wolf , Jiří Félix , Edita Hvožďarová prel.
5. Veľký atlas živočíchov / Mirko Bohuš prel., Alojz Čaputa prel., Zuzana Čičajová prel., Veľk zahl.
6. Stezky k přírodě / Jan Čeřovský , Aleš Záveský , Otakar Procházka ilustr.
7. Mokrade / Viliam Klescht
8. Geologické exkurzie po Slovensku / Milan Mišík
9. Názvy chránených území Slovenskej spcialistickej republiky / Názv zahl.
10. Prírodné rezervácie na Slovensku / Jozef Ponec , Štefan Mihálik
11. 10. tábor ochrancov prírody a krajiny / Ivan Mišík zost.
12. Živočíchy / Roger Few , Vladimír Kováč prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ