Deskriptor logaritmy
Počet nájdených titulov : 9
1. Rádiotechnická príručka / Ján Fortuna prel., Rádiotechnick zahl.
2. Zbierka riešených úloh z algebry / Zbierk zahl.
3. Logaritmické počítadlo / Anton Daniel , Ema Danielová
4. Sedmimístné logaritmy čísel od 1 do 110 000 a goniometrických funkcí v šedesátinném dělení / Miloslav A. Valouch zost., Miloslav Valouch zost.
5. Matematikcá analýza / leonard Gillman , Robert H. McDowell , Jiří Adámek prel.
6. Tabuľky pre odborné školy / Tabuľk zahl.
7. Cesty moderní matematiky / Karel Havlíček
8. Od násobilky po integrál / Egmont Colerus , Ladislav Nagy prel.
9. Dielenská matematika / Adolf Vacek , Michal Zoldy prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ