Deskriptor relácie
Počet nájdených titulov : 9
1. Číselné množiny / Miloš Jelínek , Eva Sitárová prel.
2. Elementárny úvod do modernej matematiky / Vojtech Okrucký
3. Grupy, okruhy a zvazy / Anton Legéň
4. Relácie a funkcie / Miloš Jelínek
5. Algebra / Herbert Kastner , Peter Gothner , Karel Horák prel.
6. Teória množín / Tibor Šalát , Jaroslav Smítal
7. Množinový počet zrozumiteľne / Dieter Haupt , Jozef Eliáš prel.
8. Relácie a funkcie / Miloš Jelínek
9. O modernizácii školskej matematiky / Jaroslav Šedivý , Ladislav Schramm prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ