Deskriptor rozvoj technický
Počet nájdených titulov : 2
1. O strojoch súčasnosti a budúcnosti / M. V. Vasiliev , Rudolf Tandlmajer prel.
2. Životné prostredie a ľudské zdravie / Životn zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ