Deskriptor mikroskop optický
Počet nájdených titulov : 2
1. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
2. Mikroskopická technika / Jan Wolf
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ